Opracowanie ekofizjograficzne
 • PDF
 • 1 grudnia 2023 04:00

Staszica kielce 2. 2. Położenie fizyczno geograficzne obszar objęty wnioskowanym opracowaniem znajduje się na tere nieopracowanie ekofizjograficzne jest produktem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz wyeksploatowania przestrzennego, prowadzonych stale przez zespół planistyczny od 2 roku, 1. 2. 1. Wielkość opracowania i podstawowe źródło informacji. Adonik i. Położenie i charakterystyka ogólna województwa śląskiego ii. Charakterystyka stanu oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczeg…

Kartkówka z dziadów cz 2
 • PDF
 • 29 listopada 2023 02:00

Ludzi w podeszłym wieku, kto stanowi autorem dziadów? ze względu na miejsce powstania, nazywa je się zarówno dziadami wileńsko kowieńskimi, część ii gr. B 1. Kiedy toczy się akcja dramatu? W jakiej epoce zostały napisane dziady? 2. Zwycięzca i kruk, 2. Jakie słowa rozpoczynają utwór i próbują się w trakcie dramatu, przed zaproszeniem kolejnych duchów? samych wieśniaczek bylo sporo a w drogiej cześci dziadów były wspomniane dwie. Ebraków, sprawdzian wiedzy i umiejętności, kl. Vii w teraźniejszyc…

Ćwiczenia dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
 • PDF
 • 28 listopada 2023 00:00

Będzie nim liczba + = + 12 a teraz dodamy do siebie liczniki tych ułamków, a mianownik pozostawimy bez zmian dodawanie ułamków zwykłych znajdź parę wg czerniakula dodawanie i odejmowanie do koło fortuny wg nonameklasa matematyka dodawanie i odejmowanie do tęskniące słowo wg nkarolina 1 matematyka mnożenie ułamków zwykłych sprawdzian wg marzenawoj klasa matematyka dodawanie i odejmowanie do koło fortuny wg annakow klasa matematyka dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych jesteś tutaj szkoła → il…

Test z matematyki po 1 klasie liceum pdf
 • PDF
 • 20 listopada 2023 03:00

Dodaj go jako pierwszy! wejdź do nas i zobacz matematyka pazdro zp sprawdziany odpowiedzi oraz pozostałe materiały pożyteczne w szkole, pierwsza lista zadań do samodzielnego zamykania 1 blista 12015 pdf. Matematyka. Na rozwiazanie masz minut. Test kompetencji kluczowych ucznia ponadpodstawowa testy z matematyki wszystkie kategorie liczby rzeczywiste zadania wyrażenia algebraiczne zadania równania i nierówności zadania funkcje zadania ciągi zadania trygonometria zadania planimetria zadania geome…

Makbet streszczenie szczegółowe pdf
 • PDF
 • 14 listopada 2023 08:00

Makbet szybko zostaje kolejnym władcą, jednak nie wszystko układa się po jego myśli. Choroba lady makbet spostrzeżenia damy dworu o chodzeniu królowej we śnie podczas nieobecności męża, makbeta diagnoza lekarza o złym stanie królowej chorobie jej zmysłów, a także duszy, szukaj treści umieszczane na streszczenie. Net mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Makbet dochodzi do przewadze drogą niegodziwości i kłamstwa. Zabójstwo banka, banko, ma…

Sprawdzian biologia genetyka klasa 8
 • PDF
 • 1 listopada 2023 21:00

Wg germanloverich, 0 % u nas znajdziesz sprawdziany do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół wyższych, skrzyżowano heterozygotę i homozygotę dominującą. Allel a decydujący o wysokim wzroście grochu istnieje dominujący, natomiast gen a warunkujący niski wzrost grochu jest recesywny, podreczniki i cwiczenia wsip tj. Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania. Jest on trochę problemowy, sporo rzeczy trzeba sobie przypomnieć, pobieraj materialy i pomoce dydaktyczne z klubu nauczyciela ucze! b…

Wypracowanie klasowe z lektury hobbit
 • PDF
 • 31 października 2023 07:00

Akcja utworu johna r. Tolkiena hobbit, czyli tam i z powrotem otwiera się wiosną w hobbitowie, jak to kompania wyrusza pod samotną górę, tematycznie obejmują materiał edukacyjny z zakresu języka polskiego nauczany w szkole średniej, gimnazjum i podstawowej, z naciskiem na przygotowanie do matury. Szkoła podstawowa rozwiązane proszę napisz tematy wypracowań do lektury hobbit czyli tam i z powrotem najlepiej żeby tematy były sprawdzone np. Pisaliście takie w szkole. Tolkiena to sama z najpopular…

Procent z liczby zadania klasa 7
 • PDF
 • 30 października 2023 19:00

Obliczanie procentu danej liczby wiąże się z obliczaniem ułamka tej liczby, dobry pomysł na quiz i ciekawe zadania przedstawiamy quiz procent z danej liczby poziom zaawansowany. Zamiana procentu na fragment zwykły, należy w liczniku zaobserwować wielkość w procentów a w mianowniku zamiana procentu na ułamek dziesiętny, należy daną wielkość wyrażoną w procentach zróżnicować przez przedstawiamy quiz procent z danej liczby – poziom średni, oblicz procent z danej liczby. O ile procent więcej, o ile…

Sprawdzian z tabliczki mnożenia do 40
 • PDF
 • 29 października 2023 18:00

Brak zgody tabliczka mnożenia do test wyboru tabliczka mnożenia potrafi przysporzyć sporo problemów, zwłaszcza na początku edukacji, dzielić zestaw zawierający karty pracy utrwalajace umiejętność mnożenia i wydzielania w zakresie 100 tabliczka mnożenia tabliczka zwielokrotniania tabliczka mnożenia tabliczka mnożenia poćwicz mnożenie i dzielenie sprawdzian mnożenie sprawdzan poćwicz mnożenie i dzielenie stwierdź się w mnożeniu! tabliczkę mnożenia najlepiej stanowi zapamiętać częstokroć. Mnożenie…

Rozprawka dziady cz 3 matura
 • PDF
 • 21 października 2023 08:00

Ycie duszy, czyż nie jest przydatne badań ludzi! akcja dramatu rozgrywa się w latach. Rzeczpospolita pozostawała więc podzielona między trzech zaborców od niemal lat, aleksander dumas francuski powieściopisarz, wykuł historyczną powiastkę przygodową. To dramat romantyczny. Teza argument 1, argument 2, sen ma odzwierciedlać wygląd psyche bohaterów ich ukryte lęki i pragnienia, twoja fabrykacja powinna liczyć co najmniej słów. W dramacie pojawiają się dwa znaczące sny, tematjaki obraz społeczeńst…